Produkcja określonych tabletek leku za pomocą drukarki Lisa

  Streszczenie
  • Badania własnych materiałów (proszki leków/polimerów) za pomocą otwartych parametrów
  • Nieograniczone możliwości przetwarzania dowolnej substancji leczniczej stabilnej termicznie
  • Spersonalizowane formy dawkowania produktów farmaceutycznych

  Kontekst

  Centrum Innowacji i Badań Inżynierii Procesowej (CIPER) cieszy się światową renomą w zakresie wdrażania technologii druku 3D do opracowywania form dawkowania farmaceutycznego oraz urządzeń medycznych. Centrum pozyskało znaczące wsparcie finansowe z przemysłu, a także z unijnych programów badawczych (np. INTERREG 2 Seas).

  Technologia Sinterit została wykorzystana do optymalizacji szerokiej gamy produktów farmaceutycznych w postaci tabletek. Technologia została połączona z ekstruzją na gorąco (Hot Melt Extrusion) w celu opracowania proszków nadających się do druku metodą SLS. Korzystając z obszernego zakresu polimerów, instytut był w stanie drukować tabletki produktów leczniczych o natychmiastowym, kontrolowanym i przedłużonym uwalnianiu.

  Problem

  CIPER poszukiwało technologii, która może drukować wytłaczane lub granulowane proszki wypełnione substancjami leczniczymi i która nie zależałaby od opracowania filamentów do druku. Ponadto technologia Sinterit pomogła zaprojektować i wydrukować tabletki o złożonej geometrii. Co ważniejsze, umożliwiło to drukowanie kilku polimerów o jakości farmaceutycznej i wytwarzanie tabletek z ilościami leku, których przetworzenie nie było możliwe innymi technikami.

  Technologia daje nieograniczone możliwości przetwarzania dowolnej substancji leczniczej stabilnej termicznie. Inną jej ważną zaletą jest możliwość dokładnego drukowania dawek tabletek o różnej mocy leku w tej samej partii, a tym samym opracowanych spersonalizowanych form dawkowania zgodnie z potrzebami pacjentów.

  Rozwiązanie

  Uniwersytet w Greenwich kupił rozwiązanie Sinterit w 2020 roku i był w stanie wydrukować zaprojektowane przez siebie struktury w ciągu jednego miesiąca. Łatwe w obsłudze oprogramowanie to jedna z głównych zalet technologii. Także możliwość kontrolowania ilości proszków (bardzo ważne w przypadku drogich leków) oraz parametrów przetwarzania (np. temperatury otoczenia, temperatury platformy drukowania) sprawia, że technologia ta jest unikalna dla zastosowań uniwersytetu. Sprzęt do obróbki końcowej był bardzo pomocny w produkcji tabletek bez niezwiązanego proszku.

  Technologia ta jest opłacalna dla druku tabletek farmaceutycznych, ponieważ redukuje etapy przetwarzania, jednocześnie pozwala na drukowanie kilku tabletek każdej partii. Rozwiązanie Sinterit może być stosowane do prac badawczo-rozwojowych, ale także do drukowania produktów farmaceutycznych i, co ważniejsze – spersonalizowanych form dawkowania.

  Odwiedź stronę internetową naszego klienta:

  www.gre.ac.uk

  Streszczenie
  • Badania własnych materiałów (leki/proszki polimerów) za pomocą otwartych parametrów
  • Nieograniczone możliwości przetwarzania dowolnej substancji leczniczej stabilnej termicznie
  • Spersonalizowane formy dawkowania produktów farmaceutycznych