Przyszłość firm dystrybucyjnych w oparciu o specjalne laboratorium

  Streszczenie
  • Rozszerzenie zakresu działalności
  • Możliwość eksperymentowania
  • Zbadanie wykonalności dostaw lokalnych wobec międzynarodowych

  Kontekst

  Grupa H.Gautzsch to niemiecki gigant dystrybucji prowadzący działalność w dwóch głównych obszarach – dystrybucji elektronicznych komponentów dla profesjonalistów z branży oraz marketingu własnej oferty produktów dla domu i ogrodu Siena Garden. Firma zatrudnia ponad 1000 pracowników i jest liderem w wymienionych branżach.

  Problem

  Przyszłość międzynarodowej produkcji i łańcuchów dostaw stoi w obliczu niepewności wynikającej z elastyczności wytwarzania przyrostowego (AM – additive manufacturing). Produkty nie są już tylko osiągalne w partiach z tysiąca części, a zakłady produkcyjne mogą zmniejszyć się do rozmiarów kuchni. AM umożliwia firmom powrót swoich produkcji do lokalnych dostawców, a nawet wewnętrznych ośrodków wytwarzania przyrostowego. Ta kolejna ewolucja w produkcji zdezorganizuje sposób dystrybucji produktów.

  Wielcy dystrybutorzy, tacy jak Gautzsch, będą pierwszymi, którzy doświadczą zakłóceń w metodach produkcji z powodu wytwarzania przyrostowego prowadzonego na dużą skalę. Czy innowatorzy w Gautzsch mogą wykorzystać wytwarzanie przyrostowe, aby wyróżnić się dzięki nowym możliwościom?

  Peter Benthues opisał, w jaki sposób ich wewnątrzzakładowe laboratorium bada najnowsze trendy wytwarzania przyrostowego.

  Rozwiązanie

  Gautzsch uruchomił własne laboratorium AM (wytwarzania przyrostowego), aby zbadać jego potencjał i wpływ na przyszłość dystrybucji. Do posiadanego wyposażenia firma postanowiła dołączyć drukarkę 3D w technologii SLS Sinterit, aby poszerzyć zakres swoich badań o bardziej zaawansowane polimery.

  Z ekonomicznego punktu widzenia Lisa jest jednym z niewielu osiągalnych rozwiązań w pierwszych etapach strategii wytwarzania przyrostowego. Przy mniejszych ilościach to doskonałe rozwiązanie.

  Dołączenie drukarki Sinterit Lisa nie wymagało żadnej dodatkowej wentylacji. Urządzenie zajmuje mniej powierzchni niż typowy biurowy skaner czy drukarka. Obecnie Gautzsch może eksperymentować z różnorodnymi częściami obecnymi w swojej ofercie. Mogą zgłębiać wykonalność lokalnych dostaw w porównaniu z tymi międzynarodowymi i zyskać wgląd w produkty, które prawdopodobnie w najbliższej przyszłości zostaną przeniesione do AM. Taka wiedza jest bezcenna kiedy projektuje się dystrybucyjne sieci przyszłości.

  Dla firmy na samym początku badania wsparcie od ekspertów technologicznych i dyskusja z nimi są niezwykle pożyteczne.

  Otwarta platforma SLS to klucz do sukcesu.

  Odwiedź stronę internetową naszego klienta:

  www.gautzsch-gruppe.de/

  Streszczenie
  • Rozszerzenie zakresu działalności
  • Możliwość eksperymentowania
  • Zbadanie wykonalności dostaw lokalnych wobec międzynarodowych