W jaki sposób szybciej wprowadzać produkty na rynek?

  Streszczenie
  • 3 razy szybszy czas wdrożenia produktu
  • 30 tys. £ oszczędności w ramach projektu, który kosztowałby 50 tys. £
  • Wydruk 223 elementów w 1 cyklu drukowania

  Kontekst

  Rotite to innowacyjna, wąskoprofilowa, o wysokiej wytrzymałości technologia mocowania polimerowego znajdująca różne zastosowania (np. hermetyczne złącza USB, mocowania pasków do fotelików dziecięcych, mocowania paneli kompozytowych w branży motoryzacyjnej). Wyróżnia się unikalną, opatentowaną geometrią – logiczną i łatwą w użyciu. Rotite można integrować z wieloma produktami, a więc wytwarzać na wiele sposobów, ale nie ma sobie równych, kiedy współdziała ze swobodą projektowania SLS.

  Rotite Technology integruje swoją technologię z produktami innych przedsiębiorstw, co oszczędza firmie czas, przestrzeń, obciążenie i ostatecznie – koszty. Niedawno firma stworzyła własną markę Spyn, projektując i dostarczając własne produkty końcowe do użytku konsumentów.

  Problem

  Dla sprawnie działającego biznesu czas opracowywania i czas wprowadzania produktów na rynek mają kluczowe znaczenie w ich rozwijaniu. Ponadto koszt oprzyrządowania do produkcji części może być zbyt wysoki dla bilansu typu „Lean”. Geometria opatentowanej przez firmę technologii wymaga starannego planowania i kosztownego specjalistycznego oprzyrządowania do produkcji metodą formowania wtryskowego. Inne metody produkcji mają znaczne bariery cenowe.

  Rozwiązanie

  Na etapie weryfikacji koncepcji firma Rotite początkowo zlecała realizację swoich projektów dostawcy usług druku 3D za pomocą urządzenia MJF. W miarę rozwoju projektu zdobyła rządowe fundusze na innowacje i przeznaczyła je na zakup drukarki Sinterit Lisa Pro

  Teraz, dzięki możliwości drukowania we własnym zakresie, firma może zarządzać całym procesem wewnętrznie – koncepcja, projektowanie, opracowywanie i produkcja mogą odbywać się we własnej przestrzeni biurowej. Daje to 30 000 funtów oszczędności w ramach projektu, który kosztowałby firmę 50 000 funtów. Kalkulacja oszczędności opiera się na kosztach uzyskania narzędzi do wtryskowego formowania elementów pomniejszonych o koszt sprzętu Sinterit. Możliwość wprowadzania produktu na rynek bez inwestowania w oprzyrządowanie do formowania wtryskowego była decydująca dla sukcesu firmy i zgodna z efektywnym charakterem jej działania, tj. wg koncepcji „Lean”. Obecnie uzyskuje 223 części podczas 1 cyklu drukowania.
  Rotite może opierać się na pomyśle, wprowadzać zmiany w produkcji i poszerzać wachlarz produktów w zasadzie bez ponoszenia kosztów związanych z nadmiarowym oprzyrządowaniem. Profesjonalna jakość i mechaniczne właściwości proszku Sinterit PA12 umożliwiają firmom takim jak Rotite opracowywanie produktów konsumenckich bez wysokich kosztów początkowych związanych z formowaniem wtryskowym. Poprzez zakupienie Lisa Pro, firma znalazła się w przedziale cenowym finansowanym z dotacji na innowacje i było to kluczowym aktywatorem jej działalności. Teraz czas wdrożenia produktu jest trzykrotnie szybszy. Rotite może się rozwijać i doskonalić wraz z produkcją i sprzedażą.

  W konsekwencji, dzięki korzyściom związanym z kosztami, wydajnością i elastycznością drukarki Lisa Pro, firma była w stanie skutecznie przyspieszyć przepływ produkcyjny, jednocześnie tworząc produkty gotowe do użycia o znacznie wyższym standardzie niż wcześniej.

  Odwiedź stronę internetową naszego klienta:

  www.rotite.com

  Streszczenie
  • 3 razy szybszy czas wdrożenia produktu
  • 30 tys. £ oszczędności w ramach projektu, który kosztowałby 50 tys. £
  • Wydruk 223 elementów w 1 cyklu drukowania

  Wyposażenie zastosowane przez Rotite Technology: