Czyszczenie przestrzeni pod komorami roboczymi – Lisa PRO

  1. Wyłącz drukarkę i odłącz kabel zasilający.
  2. Załóż ochronę twarzy i dłoni.
  3. Delikatnie podnieś zdejmowany panel przedni.
  4. Chwytając zdejmowany panel przedni od spodu, odpinaj kolejno każdy z czterech magnetycznych elementów mocujących inne. Uważaj! To jest ciężkie!
  5. Po wyjęciu umieść zdejmowany panel przedni na płaskiej, bezpiecznej powierzchni.
  6. Delikatnie usuń proszek z obszaru serwisowego pod ŁÓŻKAMI za pomocą pędzla lub odkurzacza Sinterit ATEX, uważając na silniki krokowe Łóżek.
  7. Zainstaluj panel. Trzymając zdejmowany panel przedni równolegle do drukarki, zamocuj go za pomocą czterech magnetycznych elementów mocujących z przodu. Rozpocznij od górnych łączników magnetycznych, a następnie zamontuj dolne.
  8. Po zamontowaniu zdejmowanego panelu przedniego sprawdź, czy każdy z czterech zaczepów magnetycznych jest podłączony (pociągnij delikatnie przed siebie).
  9. Teraz włącz drukarkę.