Recoater Strip retrofit – Lisa X

Instrukcja montażu

LISTA ELEMENTÓW:
 1. Pasek Recoater strip 1 szt.
 2. Kątownik 2 szt.
 3. Czarna pokrywa 1 szt.
 4. Płytka ślizgowa 1 szt.
 5. Bloczek poziomujący* 1 szt.
 6. Śruby M3x6 z łbami cylindrycznymi 2 szt.
 7. Czarne śruby M3x82 szt.

Jeśli Recoater ma już wymienioną trybotaśmę na bloczek poziomujący, nie ma potrzeby zastępowania go bloczkiem z zestawu.

Dodatkowo potrzebne będą:
• Klucz imbusowy 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm
• Klucz nasadowy 5.5 mm
• Pędzel lub sprężone powietrze

1.1 DOSTOSOWANIE PRZESYPYWARKI POD RECOATER STRIP

 1. Wybierz opcję UNLOCK LID na ekranie.
 2. Naciśnij pokrywę a następnie pociągnij do góry za uchwyt. Pamiętaj, że masz tylko 10 sekund na jej otwarcie, zanim blokada zostanie ponownie aktywowana.
 3. W razie potrzeby wyczyść komorę druku.
 4. Przejdź do zakładki MAINTENANCE, a następnie CONTROL PANEL.
 5. Za pomocą strzałek sterujących ustaw Recoater między bedami.
 6. Za pomocą klucza imbusowego 2 mm odkręć obie śruby pokrywy Recoatera (rys. 1).
 7. Delikatnie zdejmij czarną pokrywę (rys. 2).
 1. Za pomocą klucza imbusowego 2 mm odkręć śruby w płytkach montażowych linki Recoatera z obu stron komory druku (rys. 3).
 2. Chwyć linkę z obu stron i zdejmij ją z wałka radełkowanego.
 3. Przeciągnij koniec linki (bez sprężyny) nad rolką Recoatera. Najpierw płytę montażową, a następnie końcówkę, przez szczelinę między rolką a obudową Recoatera. Uważaj, aby nie dotknąć rolki (rys. 4).
 4. Wyjmij drugą płytkę (ze sprężyną) z gniazda.
 1. Za pomocą klucza imbusowego 4 mm odkręć dwie śruby mocujące Recoater do łożyska (rys. 5).
 2. Wyciągnij Recoater. Odłóż metalową podkładkę (jeśli jest) na bok.
 1. Za pomocą klucza płaskiego 5,5 mm wykręć dwie śruby trybotaśmy po lewej stronie przesypywarki (rys. 6).
 2. Usuń trybotaśmę (rys. 6).
 1. Oczyść powierzchnię Recoatera (alkoholem izopropylowym lub odkurzaczem).
 2. Przykręć bloczek poziomujący w miejsce trybotaśmy. Użyj dwóch śrub M3x6 mm z dostarczonego zestawu i klucza imbusowego 2,5 mm (rys. 7).
 1. Za pomocą klucza imbusowego 3 mm odkręć dwa wałki prowadzące linkę napędową Recoatera (rys. 8).
 1. Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm odkręć dwie śruby mocujące osłonę wałka po prawej stronie Recoatera (rys. 9) i usuń ją.
 1. Wyczyść powierzchnię Recoatera (alkoholem lub odkurzaczem).
 2. Wkręć płytkę ślizgową we wgłębienie nad wałkiem radełkowanym. Użyj dwóch śrub M3x6 mm z dostarczonego zestawu i klucza imbusowego 2,5 mm (rys. 10).
 1. Umieść metalową podkładkę dystansową na łożysku, a następnie ponownie zainstaluj Recoater.
 2. Za pomocą klucza imbusowego 4 mm i dwóch śrub M6x10 z ząbkowanymi podkładkami przykręć Recoater do łożyska.
 3. Za pomocą klucza imbusowego 2 mm i dwóch śrub M3x8 przykręć czarną pokrywę Recoatera (rys. 11).


1.2. INSTALACJA RECOATER STRIP

 1. Wyjmij z pudełka dwa kątowniki przytrzymujące Recoater strip.
 2. Przykręć kątowniki w miejsce poprzednich płytek (rys. 12). Użyj czterech śrub M3x6 na każdy kątownik i imbusa 2,5 mm.
 1. Jeśli nie masz wystarczająco dużo miejsca, przesuń Recoater za pomocą strzałek na panelu sterowania.
 2. Wyjmij pasek Recoater strip z opakowania. Sprawdź, czy nie jest uszkodzony.
 3. Wsuń Recoater strip w szczelinę pomiędzy wałek radełkowany a płytkę ślizgową (rys. 13 i 14). Nie zginaj paska zbyt mocno – może pęknąć!
 1. Ustaw koniec Recoater strip pod kątownikiem (rys. 15).
 1. Przytrzymując pasek ustaw Recoater na środku, pomiędzy bedami (rys. 16). Użyj jednego z dostępnych sposobów:
  • naciśnij POSITION RECOATER (opcja dostępna podczas Onboardingu);
  • wejdź w menu MAINTENANCE zakładka CONTROL PANEL i steruj za pomocą strzałek nawigacyjnych.
 1. Analogicznie ustaw drugi koniec paska pod kątownik.
 2. Za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm przykręć wstępnie pasek do kątowników (rys. 17).
 1. Sprawdź, czy pasek nie wygina się i dokręć śruby do końca.
 2. Użyj strzałek sterujących by sprawdzić, czy Recoater sprawnie przesuwa się po pasku.


1.3 AKTYWACJA FUNKCJI NA DRUKARCE

 1. Na ekranie w sekcji SETTINGS wybierz zakładkę MORE OPTIONS / ACCESSORIES,
  a następnie RECOATER SETTINGS (rys. 18).
 2. Naciśnij przycisk CHANGE, a pojawi się kolejne okno.
 3. Wybierz wiersz RECOATER DRIVE TYPE i naciśnij przycisk CHANGE (rys. 18).
 4. Zaznacz pole wyboru RECOATER STRIP (rys. 19).
 5. Przeczytaj uważnie komunikat, a następnie kliknij GOT IT i SAVE.
 6. Teraz możesz już drukować przy użyciu paska Recoater strip.

Recoater strip retrofit
Instrukcja montażu