Montaż Recoater Strip – Lisa X

 1. Wyjmij pasek Recoater strip z opakowania. Sprawdź, czy nie jest uszkodzony.
 2. Wsuń Recoater strip w szczelinę pomiędzy wałek radełkowany a płytkę ślizgową (rys. 1 i 2). Nie zginaj paska zbyt mocno – może pęknąć!
 1. Ustaw koniec Recoater strip pod kątownikiem (rys. 3).
 1. Przytrzymując pasek ustaw Recoater na środku, pomiędzy bedami (rys. 4). Użyj jednego z dostępnych sposobów:
  • a. naciśnij POSITION RECOATER (opcja dostępna podczas Onboarding);
  • b. wejdź w menu MAINTENANCE → zakładka CONTROL PANEL i steruj za pomocą strzałek nawigacyjnych.
 1. Analogicznie ustaw drugi koniec paska do kątownika.
 2. Za pomocą klucza imbusowego 2.5 mm przykręć wstępnie pasek do kątowników (rys. 5).
 1. Sprawdź, czy pasek nie wygina się i dokręć śruby do końca.
 2. Użyj strzałek sterujących by sprawdzić, czy Recoater sprawnie przesuwa się po pasku.

RECOATER STRIP
INSTRUKCJA MONTAŻU