Czyszczenie wnętrza urządzenia PHS

 1. Rozpocznij pracę tylko przy wyłączonym odkurzaczu.
 2. Otwórz drzwi modułu przesiewającego i postukaj elastyczną rurką sita tak, aby proszek ze ścian spadł na sito wibracyjne.
 3. Pracuj tylko przy wyłączonym zasilaniu! Włącz także przycisk E-STOP na panelu sterowania, aby odciąć zasilanie od wewnętrznych elementów maszyny.
 4. Usuń obie siatki z komór. Wyciągnij najpierw kratkę komory na proszek, a następnie, podnosząc w wyznaczonym miejscu, kratkę z komory na drobny pył.
 5. Kluczem imbusowym odkręcić dostęp serwisowy do panelu ślimaka podającego proszek. Panel posiada 4 śruby.
 6. Wyjmij wąż antystatyczny ze złącza w PHS.
 7. Podłącz szczotkę PCV do wyciągniętego końca węża antystatycznego.
 8. Włącz odkurzacz i wyczyść wnętrze urządzenia. Podczas odkurzania należy zwrócić uwagę na instalację elektryczną i uziemienie. Zawartość odkurzacza należy traktować jako odpad do utylizacji.
 9. Po zakończeniu odkurzania wyłącz odkurzacz i zdejmij szczotkę PCV z węża antystatycznego.
 10. Podłącz wąż antystatyczny z powrotem do złącza węża antystatycznego w PHS.
 11. Zamontuj z powrotem dostęp serwisowy do panelu śruby podającej proszek za pomocą śrub.
 12. Ponownie podłącz zasilanie do PHS.