Sprawdzenie stanu i czyszczenie sita

  1. Rozpocznij pracę tylko przy wyłączonym odkurzaczu.
  2. Otwórz drzwi modułu przesiewającego i postukaj w sito tak aby proszek ze ściany spadł na sito wibracyjne.
  3. Usuń trzpień blokujący sito i rozepnij pierścień mocujący
  4. Podnieś i zamocuj rurkę elastyczną sita z kołnierzem do uchwytów magnetycznych kołnierza sita. Załóż pierścień zaciskowy na kołnierz, aby nie spadł na sito.
  5. Zwolnij blokady szuflad sita i pojemnika metalowego.
  6. Wyciągnij moduł Przesiewacza – obie szuflady jednocześnie.
  7. Wyjmij wąż antystatyczny ze złącza w PHS.
  8. Podłącz szczotkę PCV do wyciągniętego końca węża antystatycznego.
  9. Sprawdź, czy uziemienie odkurzacza ATEX jest prawidłowo zainstalowane.
  10. Włącz odkurzacz i oczyść sito.
  11. Po zakończeniu odkurzania wyłącz odkurzacz i zdejmij szczotkę z PVC z węża antystatycznego.
  12. Podłącz wąż antystatyczny z powrotem do złącza dla węża antystatycznego w PHS.
  13. Wsuń moduł przesiewania z powrotem do urządzenia i zablokuj obie szuflady.
  14. Opuść rurę elastyczną z kołnierzem sita i połącz z sitem, załóż pierścień zaciskowy i zablokuj go za pomocą trzpienia blokującego.
  15. Zamknij drzwi modułu przesiewania