Sprawdzenie stanu i czyszczenie sita

 1. Rozpocznij pracę tylko przy wyłączonym odkurzaczu.
 2. Otwórz drzwi modułu przesiewającego i postukaj w sito tak aby proszek ze ściany spadł na sito wibracyjne.
 3. Usuń trzpień blokujący sito i rozepnij pierścień mocujący
 4. Podnieś i zamocuj rurkę elastyczną sita z kołnierzem do uchwytów magnetycznych kołnierza sita. Załóż pierścień zaciskowy na kołnierz, aby nie spadł na sito.
 5. Zwolnij blokady szuflad sita i pojemnika metalowego.
 6. Wyciągnij moduł Przesiewacza – obie szuflady jednocześnie.
 7. Wyjmij wąż antystatyczny ze złącza w PHS.
 8. Podłącz szczotkę PCV do wyciągniętego końca węża antystatycznego.
 9. Sprawdź, czy uziemienie odkurzacza ATEX jest prawidłowo zainstalowane.
 10. Włącz odkurzacz i oczyść sito.
 11. Po zakończeniu odkurzania wyłącz odkurzacz i zdejmij szczotkę z PVC z węża antystatycznego.
 12. Podłącz wąż antystatyczny z powrotem do złącza dla węża antystatycznego w PHS.
 13. Wsuń moduł przesiewania z powrotem do urządzenia i zablokuj obie szuflady.
 14. Opuść rurę elastyczną z kołnierzem sita i połącz z sitem, załóż pierścień zaciskowy i zablokuj go za pomocą trzpienia blokującego.
 15. Zamknij drzwi modułu przesiewania