Wymiana jednostki grzewczej – Lisa PRO

Podczas wymiany elementu grzejnego należy nosić rękawice ochronne lub czystą szmatkę/ręcznik papierowy. Nie dotykaj grzejników rękami.

  1. Włącz drukarkę i poczekaj na załadowanie menu głównego.
  2. Odblokuj pokrywę drukarki: naciśnij przycisk ODBLOKUJ POKRYWĘ//PRZEPEŁNIONY POJEMNIK na ekranie. Pamiętaj, masz tylko 10 sekund, aby je otworzyć, zanim zamek ponownie się włączy. Delikatnie naciśnij, a następnie otwórz pokrywę.
  3. Wyłącz drukarkę w celu wymiany krótkich grzejników na podczerwień.
  4. Załóż rękawice ochronne.
  5. Podczas wymiany krótkich grzejników na podczerwień używaj czystej szmatki lub ręcznika papierowego. Nie dotykaj grzejników rękami!
  6. Upewnij się, że krótkie promienniki podczerwieni nie są gorące. Czynność wykonuj, gdy maszyna jest zimna i wyłączona.
  7. Delikatnie chwyć palcami krótki grzejnik na podczerwień i wyjmij go równolegle do otworów. Nie przekręcaj go w żadną stronę, może to spowodować uszkodzenie gniazd grzałki!
  8. Włóż nowy krótki grzejnik na podczerwień do gniazda.