Wymiana jednostki grzewczej

Podczas wymiany elementu grzejnego należy nosić rękawice ochronne lub czystą szmatkę/ręcznik papierowy. Nie dotykaj grzejników gołymi rękami!


1. Upewnij się, że grzejniki nie są gorące. Czynność wykonuj, gdy urządzenie jest zimne i wyłączone.
2. Delikatnie chwyć grzejnik palcami i wyjmij go, przesuwając równolegle do otworów. Nie przekręcaj go w żadną stronę, może to spowodować uszkodzenie gniazd grzałki.
3. Włóż nową grzałkę do gniazda.