Wymiana żarówki halogenowej – Lisa X

  1. Włącz drukarkę i poczekaj na załadowanie menu głównego.
  2. Odblokuj pokrywę drukarki: naciśnij przycisk ODBLOKUJ POKRYWĘ//PRZEPEŁNIONY POJEMNIK na ekranie. Pamiętaj, masz tylko 10 sekund na otwarcie, zanim zamek ponownie się aktywuje. Delikatnie naciśnij, a następnie otwórz pokrywę
  3. Wyłącz drukarkę w celu wymiany halogenów.
  4. Załóż rękawice ochronne.
  5. Podczas wymiany halogenów używaj czystej szmatki lub ręcznika papierowego. Nie dotykaj grzałek rękami!
  6. Upewnij się, że halogeny nie są gorące. Czynność wykonuj, gdy maszyna jest zimna i wyłączona.
  7. Delikatnie chwyć halogeny palcami i wyjmij je równolegle do gniazd. Nie przekręcaj go w żadną stronę może to spowodować uszkodzenie gniazd grzałki!
  8. Włóż nowe halogeny do gniazda.