Wymiana bezpieczników

  1. Jeśli PHS lub piaskarka nie włącza się, sprawdź bezpieczniki. Wszystkie bezpieczniki znajdziesz w zakładce Dostęp serwisowy do tabliczki z bezpiecznikami.
  2. Wyłącz PHS i sprawdź główny bezpiecznik: PHS 110 V – odkręć bezpiecznik 16A. Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest przepalony. Jeśli tak, wymień go na nowy. PHS 230 V – Sprawdź, czy wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) jest wyłączony. Jeśli tak, włącz go.
  3. Włącz PHS i sprawdź, czy działa. Jeśli nie, wyłącz maszynę i odkręć dostęp serwisowy do panelu bezpieczników.
  4. Sprawdź, czy bezpiecznik niskiego napięcia (6,3 A) nie jest przepalony. Jeśli tak, wymień go na nowy.
  5. Włącz PHS i sprawdź, czy działa. Jeśli PHS działa, a Sandblaster nie, wyłącz maszynę.
  6. Sprawdź bezpieczniki piaskarki. Jeśli bezpieczniki piaskarki (0,5 A) są przepalone, wymień je.
  7. Włącz PHS i sprawdź czy działa.
  8. Jeśli problem dalej istnieje skontaktuj się z naszym działem wsparcia technicznego: [email protected].