Czyszczenie okna pirometru – Lisa X

  1. Wybierz ODBLOKUJ POKRYWĘ na ekranie drukarki.
  2. Naciśnij pokrywę i pociągnij ją za uchwyt pokrywy.
  3. Delikatnie przetrzyj okienko pirometru bawełnianą ściereczką nasączoną 2% spirytusem salicylowym (roztwór etanolu) lub innym roztworem czyszczącym na bazie etanolu. Możesz także użyć chusteczek czyszczących dołączonych do Dedykowanych Narzędzi Proszkowych.
  4. Ponownie przetrzyj okienko pirometru suchą bawełnianą ściereczką, aby usunąć pozostałości alkoholu.