Wymiana linki przesypywarki

 1. Wyczyść komory drukarki (stół źródłowy i stół drukujący).
 2. Przejdź do TRYBU ZAAWANSOWANEGO – patrz rozdział 10.
 3. Przesuń Powlekarkę w lewo do pozycji łoża źródłowego (MECHANICS//RECOATER//◄), aby mieć dostęp do śrub mocujących pokrywę Powlekarki (po prawej stronie Powlekarki).
 4. Zdemontuj obudowę (czarny element na Recoaterze):
  • – wyczyść ewentualne pozostałości proszku z wnętrza wkrętów (np. za pomocą dołączonego do zestawu dłuta lub innego ostrego narzędzia),
  • – za pomocą klucza imbusowego nr 2 (ISO 2936:2014) odkręcić dwie śruby (M3x8),
  • – ostrożnie zdejmij pokrywę i odłóż na bok razem ze śrubami.
 5. Odkręć śruby mocujące przewód po prawej stronie obudowy wewnętrznej drukarki.
 6. Ostrożnie wyjmij płytkę mocującą z obudowy drukarki.
 7. Trzymając łożysko Recoatera, ręcznie przestaw urządzenie do pozycji środkowej – pomiędzy Print Bed a Source Bed. Ta pozycja umożliwia dostęp do lewej strony kabla transmisyjnego 8. urządzenia do ponownego powlekania i przestrzeni pod nim w celu wymiany części.
 8. Odkręć dwie śruby mocujące po lewej stronie wewnętrznej obudowy drukarki.
 9. Wyjmij płytkę z obudowy i wyjmij kabel transmisyjny Recoatera.
 10. Po wyjęciu drutu z obudowy wyjmij go z mechanizmu Recoter:
  • – odkręcić prawy koniec kabla transmisyjnego Recotera od płytki (użyj klucza imbusowego rozm. 2, czyli takie same M3x8 jak w przypadku obudowy Recotera),
  • – ostrożnie podnieś Recoater i przeciągnij drut od prawej strony do środka.
 11. Wyjmij z opakowania nowy kabel transmisyjny Recoatera.
 12. Przełóż kabel transmisyjny nowego urządzenia do nakładania powłoki przez urządzenie, zaczynając od lewej strony w kierunku środka.
 13. Przymocuj prawy koniec kabla transmisyjnego urządzenia do ponownego powlekania do płyty, używając końcówki kablowej i śruby.
 14. Włóż lewą stronę przewodu transmisyjnego Recoatera wraz ze sprężyną i dwiema podkładkami dystansowymi w celu zaklinowania mechanizmu.
 15. Delikatnie napinając, przykręć z powrotem prawą stronę kabla transmisyjnego Recoatera wraz z płytką do obudowy drukarki (pamiętaj, że węzeł musi być schowany pomiędzy obudową a płytką). Płytka powinna dotykać obudowy.
 16. Przykręć lewą stronę przewodu z płytką do obudowy drukarki (pamiętaj, aby dwie przekładki i sprężyna znalazły się w otworze).
 17. Zamocuj i przykręć z powrotem obudowę Recoatera.