Czyszczenie przestrzeni serwisowej pod komorą druku – Lisa X

Podczas drukowania w obszarze pod komorą druku może gromadzić się proszek. Cienka, równa warstwa proszku nie jest powodem do niepokoju. Wskazuje na prawidłowe uszczelnienie i regularną pracę maszyny. Pył gromadzący się tylko w jednym miejscu świadczy o problemie z uszczelnieniem komór.

  1. Wybierz opcję UNLOCK DOOR na ekranie drukarki.
  2. Otwórz drzwi drukarki.
  3. Wyłącz drukarkę wyłącznikiem zasilania i odłącz kabel zasilający.
  4. Ostrożnie usuń proszek z obszaru pod komorą druku. W tym celu można użyć odkurzacza z certyfikatem ATEX.
  5. Zamknij drzwi drukarki.

WAŻNE! Postępuj ostrożnie, odkurzając przestrzeń serwisową pod komorą druku! Umieszczone bezpośrednio nad nią silniki mogą ulec uszkodzeniu.