Czyszczenie ślimaka dozującego proszek

 1. Rozpocznij pracę tylko przy wyłączonym odkurzaczu.
 2. Otwórz drzwi modułu przesiewającego i postukaj w sito tak aby proszek ze ściany spadł na sito wibracyjne.
 3. Pracuj tylko kiedy zasilanie jest wyłączone. Włącz również przycisk E-STOP aby wyłączyć zasilanie we wszystkich elemntach maszyny.
 4. Usuń obie siatki z komór. Wyciągnij najpierw kratkę komory proszkowej, a następnie podnieś kratkę z komory na drobny pył.
 5. Za pomocą klucza imbusowego 5 mm odkręć cztery śruby osłony ślimaka podającego proszek w komorze proszkowej i odłóż je na bok
 6. Za pomocą klucza imbusowego odkręć jedną śrubę osłony śruby podającej proszek w komorze na drobny pył i odłóż ją na bok.
 7. Wyjmij wąż antystatyczny ze złącza węża antystatycznego w PHS.
 8. Podłącz szczotkę PCV do wyciągniętego końca węża antystatycznego.
 9. Sprawdź, czy uziemienie odkurzacza ATEX jest prawidłowo zainstalowane.
 10. Włącz odkurzacz i wyczyść ślimak podający proszek oraz obie komory wewnątrz. Zawartość odkurzacza należy traktować jako odpad do utylizacji.
 11. Po zakończeniu pracy zamontuj osłony podajnika proszku z powrotem w komorach.
 12. Zainstaluj ponownie obie siatki na komorach.
 13. Podłącz wąż antystatyczny z powrotem do złącza węża antystatycznego w PHS.
 14. Ponownie podłącz zasilanie do PHS.